Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Fonds Perzik van Onsterfelijkheid
De Koninklijke Boekverkopersbond en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben in 2008 samen het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid ingesteld. De naam ‘Perzik van Onsterfelijkheid’ werd ontleend aan het gelijknamige boek van Jan Wolkers.

Doel van het fonds is het behoud, herstel en instandhouding van graven, meer in het bijzonder grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Personen en organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om auteursgraven te laten restaureren of te behoeden voor ruiming. Auteursgraven hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze vormen, naast boeken, een tastbare erfenis van onze literatuurgeschiedenis.

De Koninklijke Boekverkopersbond heeft een startkapitaal van € 75.000 ingezameld voor dit fonds wat door het Cultuurfonds is verdubbeld tot € 150.000. De laatste jaren is er stelselmatig meer aandacht gekomen aandacht voor de cultuurhistorische betekenis van graven en grafmonumenten in Nederland. De Koninklijke Boekverkopersbond en het Cultuurfonds hopen op meer schenkingen om het fonds te vergroten, zodat zoveel mogelijk auteursgraven van de ondergang gered kunnen worden.

Inmiddels zijn met behulp van steun uit het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid drie graven gerestaureerd: in 2011 het graf van dichter Albert Verwey, in 2012 het graf van dichter Jacques Perk, in 2013 het graf van kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst en in 2014 het graf van schrijver en criticus E.J. Potgieter.

Lees hier meer over de aanvraagprocedure om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid

Download hier het aanvraagformulier 

Contact
Voor meer informatie over schenken aan Perzik van Onsterfelijkheid kunt u contact opnemen met Menno Tummers via telefoonnumer (020) 520 61 30 of via e-mail
m.tummers@cultuurfonds.nl

Delen: